Mặt bằng 6 Miles Coast Resort Lăng Cô là khu nghỉ dưỡng nhiều không gian xanh , thoáng mát, các công trình tiện ích công cộng đủ để phục vụ lượng khách du lịch trong và ngoài nước.

Thiết kế các loại hình Villa tại 6 Miles Coast :

  • Villa A1: Diện tích đất khoảng 175 m2

  • Villa A2: Diện tích đất khoảng 155 m2

  • Villa B: Diện tích đất khoảng 195 m2

  • Villa C: Diện tích đất khoảng 260 m2

  • Villa D: Diện tích đất khoảng 333 m2